ledňáček šedohlavý - Halcyon...
ledňáček šedohlavý - Halcyon...
rybařík velký - Megaceryle maxima
rybařík velký - Megaceryle maxima
orel jasnohlasý - Haliaeetus vocifer
orel jasnohlasý - Haliaeetus vocifer
hroch obojživelný - Hippopotamus amphibius
hroch obojživelný - Hippopotamus amphibius
vlha zelenočelá - Merops bulocki
vlha zelenočelá - Merops bulocki
vlha zelenočelá - Merops bulocki
vlha zelenočelá - Merops bulocki
vlha zelenočelá - Merops bulocki
vlha zelenočelá - Merops bulocki
vlha zelenočelá - Merops bulocki
vlha zelenočelá - Merops bulocki
orel jasnohlasý - Haliaeetus vocifer
orel jasnohlasý - Haliaeetus vocifer
krokodýl nilský - Crocodylus niloticus
krokodýl nilský - Crocodylus niloticus
krokodýl nilský - Crocodylus niloticus
krokodýl nilský - Crocodylus niloticus
šidélko páskované - Coenagrion puella
šidélko páskované - Coenagrion puella
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace