pižmovka ostruhatá - Plectropterus...
pižmovka ostruhatá - Plectropterus...
kormorán běloprsý - Phalacrocorax lucidus
kormorán běloprsý - Phalacrocorax lucidus
rybák bělokřídlý - Chlidonias...
rybák bělokřídlý - Chlidonias...
racek šedohlavý - Chroicocephalus...
racek šedohlavý - Chroicocephalus...
konipas luční - Motacilla flava
konipas luční - Motacilla flava
konipas luční - Motacilla flava
konipas luční - Motacilla flava
kladivouš africký - Scopus umbretta
kladivouš africký - Scopus umbretta
kladivouš africký - Scopus umbretta
kladivouš africký - Scopus umbretta
orel jasnohlasý - Haliaeetus vocifer
orel jasnohlasý - Haliaeetus vocifer
rybařík jižní - Ceryle rudis
rybařík jižní - Ceryle rudis
pelikán bílý - Pelecanus onocrotalus
pelikán bílý - Pelecanus onocrotalus
volavka černá - Egretta ardesiaca
volavka černá - Egretta ardesiaca
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace